Auteurarchieven: admin

Op dit moment worden er voedseldistributies voorbereid en uitgevoerd om de allerarmsten te helpen tijdens de lock-down ten gevolge van het COVID-19 virus. Dankzij giften van van veel mensen kunnen we hiermee de grootste nood lenigen. Als je hier ook aan wilt bijdragen kan dat via onze actiepagina op geef.nl

Verder lezen

Afgelopen zaterdag zijn de jongens van Onesimus mee op safari genomen door het Engelse team! Ze hadden een geweldige dag! Heel erg bedankt!

Verder lezen

Bedankt MPC Mtwapa voor het bezoeken van en het hebben van bediening met onze Onesimus-jongens vandaag! Bedankt dat u tijd met ons wilde doorbrengen. Gods zegen!

Verder lezen

Afgelopen week hebben onze leerlingen van klas 4 en 5 hard getraind. Door hard te lopen over het veld bereiden ze zich voor op een competitie. De kinderen vermaakte zich prima en trainde goed.

Verder lezen

Vandaag werd OGBC vereerd met een verzoek van het departement van registratie van personen en overlijden, kantoor Majengo, geleid door Mevrouw Rose en haar staf. Hartelijk dank.

Verder lezen

Een nieuw opgezet project in 2020 is het ‘school sponsorproject’ voor basisscholen. Het is een project waarin twee werelden aan elkaar verbonden worden en van elkaar zullen leren; Kinderen en leerkrachten van een Nederlands basisschool en kinderen en leerkrachten van de Dickson Comprehensive School.

Verder lezen

26/26
nl_NL