International

Über uns

S2S International is een non-profit organisatie in de Keniaanse stad Mombasa. Wij zetten ons in om weeskinderen en verwaarloosde straatkinderen en jongeren weer hoop en een toekomst te geven. Onze organisatie heeft drie programma’s:

 • Dickson Children Centre (DCC) met pleegzorghuizen
 • Onesimus Good News Boys Centre (OGBC), dit is een rehabilitatiecentrum voor straatjongens
 • Dickson Comprehensive School (DCS), een kleuterschool en lagere school in de sloppenwijk van Port Reitz

Missie, Visie en Doelstellingen

De missie van S2S International is het samenwerken met lokale en internationale partners om wezen en/of thuisloze kwetsbare kinderen en jongeren in Mombasa en omgeving weer een thuis te geven en onderwijs. We plaatsen deze kinderen in een veilige en Christelijke omgeving en geven counseling, onderwijs en training en we werken aan het herstel van familierelaties, zodat ieder kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige, verantwoordelijke en God liefhebbende burger.

De visie van S2S International is “schouder aan schouder” werken op lokaal en internationaal niveau om kansarme doelgroepen, met name kinderen, te versterken, toe te rusten en een kans te geven om een succesvol leven te leiden.

Onze doelstellingen:

 • Het identificeren van kansarme kinderen, in het bijzonder kinderen die getroffen zijn door de gevolgen van HIV/AIDS, wezen, verwaarloosde, mishandelde en verlaten kinderen in Mombasa en omgeving.
 • Het pleiten voor, en het bevorderen van, de rechten van de kinderen en andere kansarme groepen, zoals in de wet staat voorgeschreven.
 • Het bieden van een veilig thuis en de nodige zorg in een liefdevolle omgeving, waarin Christelijke normen en waarden worden gehanteerd, totdat de kinderen zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren.
 • Het bieden van een professioneel rehabilitatieprogramma voor het sociaal, emotioneel en geestelijk welzijn van de doelgroep.
 • Het opzetten van scholen en het ontwikkelen van trainingsprogramma’s voor de kinderen, om hun toekomstmogelijkheden te vergroten en werken naar onafhankelijkheid
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met overheden en autoriteiten, die bevorderlijk zijn voor de doelstellingen van de organisatie voor het verkrijgen van de noodzakelijke voorrechten en toestemmingen.
 • Het organiseren van fonds wervende activiteiten met als doel het verkrijgen van fondsen voor de organisatie, in de vorm van donaties, jaarlijkse contributies etc.
 • Aanvragen bij overheden, autoriteiten, gemeentelijke instellingen, ondernemingen, bedrijven of personen van en te accepteren van toelagen en/of gelden en/of niet permanente of permanente eigendommen, giften, schenkingen en andere hulp met betrekking tot het bevorderen van de doelstellingen van de organisatie.
 • Het bevorderen van een regionaal netwerk met andere organisaties of bedrijven of andere coöperaties die gelijke doelen hebben als die van S2S International, met als doel: het bouwen van een lerend platform voor duurzame ontwikkeling.

Bestuursleden

Matheka en Ria Munyasya

Is dit niet het vasten dat ik verkies: …Dat u met de hongerigen uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt…

Dit Keniaans-Nederlands echtpaar zijn de oprichters van de projecten in Kenia. Matheka is geboren in Kitui en opgegroeid in Mombasa. Matheka werkte 14 jaar voor een zendingsorganisatie: Jeugd met een opdracht. Hier leerde hij zijn vrouw Ria kennen, een Nederlandse verpleegkundige. Zij werkte 4 jaar in een kliniek van Jeugd met een Opdracht, op het platteland van Shimba Hills. In 1993 zijn Matheka en Ria getrouwd in de Elim Kerk in Mombasa. Samen kregen zij twee kinderen: Caleb (1995) en Prisca (1998).  Matheka en Ria hebben een bijbelschool gedaan in Belfast in Noord-Ierland en Matheka behaalde daar zijn graad in Theologie. In 2004 zijn ze als gezin teruggegaan naar Mombasa en hebben daar de projecten opgezet van S2S International.

Hun roeping om kinderen te helpen komt van Jesaja 58:6-7 “Is dit niet het vasten dat ik verkies: …Dat u met de hongerigen uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt…”

Naast het werken bij de projecten werkte Matheka parttime als assistent voorganger bij de Elim Pinksterkerk in Mombasa. Vanaf 2017 werken Matheka en Ria vanuit Nederland in het overzien van de projecten en werken samen met S2S Foundation en anderen internationale partners in het verkrijgen van fondsen.

David Munyao

De heer David Munyao is accountant en administrateur en een gepassioneerd wedergeboren christen. De heer David is zeer gepassioneerd als bestuurslid in het financieel adviseren en begeleiden van de organisatie.

David heeft een zichtbare passie in kwesties die verband houden met de zorg voor de minderbedeelde kinderen in de samenleving. We zijn de Here God erg dankbaar dat hij bij ons in de raad van bestuur is komen dienen.

Julius en Rianne

Dit is een Keniaans-Nederlands echtpaar. Rianne is de projectcoördinator in S2S International en Julius helpt in public relations en geeft pastorale ondersteuning. Hij werkt ook voor Jeugd met een Opdracht.

Grace en Ngao

Samen met Matheka en Ria hebben ze vele jaren gewerkt met Jeugd met een Opdracht. Ze zijn de oprichters van Royal Kids primary en secondary school in Mikadini. Ze zijn adviseurs voornamelijk voor de Dickson Comprehensive School en hebben veel ervaring in werken met kinderen en onderwijs.

Erick

Werkt voor Jeugd met een Opdracht in Mombasa, samen met zijn Canadese vrouw Janelle. Hij heeft veel ervaring met pastoraat en counseling van jeugd.

de_DE