Projekte

Oudere Projecten

 • Container in Kenia angekommen

  Der Container mit Möbeln für die Dickson Comprehensive School war in Kenia angekommen. Unten sehen Sie, wie die Inhalte entladen und von den Schulkindern und dem Personal mit großer Begeisterung aufgenommen wurden.

  https://youtu.be/OrylSOobnFI
  DCS erhält ihre neuen Möbel
  https://youtu.be/ZndORr7Kw6U
  DCS-Klassen zufrieden mit den neuen Möbeln

  An alle Sponsoren und Spender, die dieses Projekt ermöglicht haben: Vielen Dank!

 • Container over Zee

  De Dickson School in Kenia heeft nieuwe stoelen, tafels, kasten en whiteboards nodig. Daarom is er een container onderweg naar Kenia met daarin mooi schoolmateriaal uit Nederland. Met het nieuwe materiaal kunnen we zorgen dat de kinderen op een fijne plek kunnen leren en dat de overheid de school zal blijven steunen.

  Bedankt voor uw steun om dit mogelijk te maken!

 • Zomerkamp 2019

  In de zomer van 2019 is er een enthousiaste groep vanuit Nederland naar Kenia gereisd. In de voorbereiding is de groep actief bezig geweest om via fondswervingsacties hun steentje bij te dragen aan de doelen van de stichting. Zij hebben van dichtbij het werk van de stichting kunnen zien en meegewerkt met het zomerkamp voor o.a. de jongens uit OGBC.

 • Bouwreis 2018

  Als gevolg van wetswijzingen rondom onderwijs was het noodzakelijk dat de school in Port Reitz werd uitgebreid met extra lokalen. Op initief van een groepje tieners heeft een gemêleerde groep in 2018 zich toegewijd om zich hiervoor in te zetten onder de titel ‘Jenga Kenya’. Na een voorjaar vol acties om de benodigde financiën bijeen te brengen, reisde de groep in augustus 2018 af naar Mombassa om samen met lokale bouwlieden de uitbreiding te realiseren. Een zegen voor zowel de gemeenschap in Port Reitz als de reisgenoten uit Nederland.

de_DE